mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

II Prywatna Szkoła Podstawowa
Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego
"Profesor"